Jovana Ćurčić

Fizioterapeut

Rođena 07.12.1991. u Zrenjaninu. Završila srednju Medicinsku školu, opšti smer. Upisala studije medicinske rehabilitacije (fizioterapije) na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu i uspešno ga završila u redovnom roku. Pripravnićki šestomesečni staž obavljala je u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju „Rusanda“.

Još tokom studija razvila je posebno interesovanje u oblasti terapijskih masaža. Već 5 godina aktivno radi i usavršava se u polju manuelnih terapeutskih tehnika. Svoje iskustvo, znanje i veštine svakodnevno primenjuje u Physio Spa centru.

Od 2016. godine profesor teorijske nastave u Srednjoj medicinskoj školi u Zrenjaninu na predmetu Fizikalna medicina i rehabilitacija.

„Volim svoj posao, jer uvek mogu da vidim rezultate svog rada. Kada mi klijent kaže da se oseća bolje posle mog tretmana, nema jačeg vetra u leđima”