Bol u ledjima veoma je česta pojava – drugi je najčešći razlog javljanja lekaru, a može biti izrazito dugotrajan i narušavati kvalitet svakodnevnog života. Zato svaki čovek treba da zna kako da izbegne najčešće pogrešne savete i zablude . U našem narodu, više nego u nekim drugim evropskim nacijama, rasprostranjeni su raznorazni mitovi o zdravlju […]